אחרוני המצדה חוהמ פסח במצדה 1-5/4/18
 10:30,13:30 (שעת התחלה על ההר)

* לא מיועד לקבוצות.

מופעים מתוכננים (פתוחים לקהל)